eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5292

NGC 5292
Objekt NGC 5292 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5292 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.80'x1.6'
magnitud: V=11.8m; B=12.6m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h47m40s; Dec= -30°56'22"
rödförskjutning (z): 0.014897
Avståndet från solen till NGC 5292: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 62.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5292 : PGC 48909, ESO 445-31, MCG -5-33-8, IRAS 13447-3041

Närliggande objekt: NGC 5291-1, NGC 5291-2, NGC 5293, NGC 5294

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.