eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5294

NGC 5294
Obiekt NGC 5294 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5294 - galaktyka w konstelacji Wielka Niedźwiedzica
Тип: E2 - galaktyka eliptyczna
Wymiary kątowe: 0.60'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.3m; B=15.3m
Jasność powierzchni: 12.8 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h45m18.2s; Dec= 55°17'25"
Redshift (z): 0.006543
Odległość od Słońca do NGC 5294: w oparciu o wartość redshift (z) - 27.6 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5294 : PGC 48761, CGCG 271-61, CGCG 272-6

Sąsiadujące obiekty: NGC 5292, NGC 5293, NGC 5295, NGC 5296

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.