eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 530

NGC 530
Objekt NGC 530 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 530 - galax i stjärnbild Ceti
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.4'
magnitud: V=13.0m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 12.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 1h24m41.7s; Dec= -1°35'13"
rödförskjutning (z): 0.016702
Avståndet från solen till NGC 530: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 70.5 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 530 : PGC 5210, IC 106, UGC 965, MCG 0-4-119, CGCG 385-108

Närliggande objekt: NGC 528, NGC 529, NGC 531, NGC 532

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.