eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5304

NGC 5304
Objekt NGC 5304 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5304 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x1.0'
magnitud: V=12.5m; B=13.5m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h50m1.4s; Dec= -30°34'43"
rödförskjutning (z): 0.012402
Avståndet från solen till NGC 5304: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 52.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5304 : PGC 49090, ESO 445-52, MCG -5-33-22

Närliggande objekt: NGC 5303B, NGC 5303, NGC 5305, NGC 5306

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.