eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5327

NGC 5327
Objekt NGC 5327 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5327 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.90'x1.6'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h52m4.1s; Dec= -2°12'23"
RedShift (z): 0.014557
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5327: na základe množstva červeného posunu (z) - 61.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5327 : PGC 49234, UGC 8768, MCG 0-35-21, CGCG 17-78, IRAS 13494-0157

Blízke objekty: NGC 5325B, NGC 5326, NGC 5328, NGC 5329

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.