eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5343

NGC 5343
Obiekt NGC 5343 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5343 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: E-S0 -
Wymiary kątowe: 1.50'x1.2'
Wielkość gwiazd: V=12.9m; B=13.9m
Jasność powierzchni: 13.6 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 13h54m11.7s; Dec= -7°35'18"
Redshift (z): 0.008806
Odległość od Słońca do NGC 5343: w oparciu o wartość redshift (z) - 37.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5343 : PGC 49412, MCG -1-35-19

Sąsiadujące obiekty: NGC 5341, NGC 5342, NGC 5344, NGC 5345

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.