eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5347

NGC 5347
Objekt NGC 5347 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5347 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=12.6m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h53m18s; Dec= 33°29'27"
RedShift (z): 0.007789
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5347: na základe množstva červeného posunu (z) - 32.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5347 : PGC 49342, UGC 8805, MCG 6-31-7, CGCG 191-7, KUG 1351+337A, IRAS 13510+3344

Blízke objekty: NGC 5345, NGC 5346, NGC 5348, NGC 5349

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.