eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5349

NGC 5349
Objekt NGC 5349 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5349 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.70'x0.5'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h53m13.1s; Dec= 37°52'59"
RedShift (z): 0.019140
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5349: na základe množstva červeného posunu (z) - 80.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5349 : PGC 49336, UGC 8803, MCG 6-31-5, CGCG 190-72, CGCG 191-6, IRAS 13510+3807

Blízke objekty: NGC 5347, NGC 5348, NGC 5350, NGC 5351

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.