eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5351

NGC 5351
Objekt NGC 5351 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5351 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.90'x1.6'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h53m28s; Dec= 37°54'54"
RedShift (z): 0.012042
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5351: na základe množstva červeného posunu (z) - 50.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5351 : PGC 49359, UGC 8809, MCG 6-31-8, CGCG 191-8, IRAS 13513+3809, CGCG 190-73, KUG 1351+381

Blízke objekty: NGC 5349, NGC 5350, NGC 5352, NGC 5353

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.