eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 539

NGC 539
Objekt NGC 539 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 539 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=13.5m; B=14.2m
Jas povrchu: 14.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h25m21.7s; Dec= -18°9'52"
RedShift (z): 0.032017
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 539: na základe množstva červeného posunu (z) - 135.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 539 : PGC 5269, NGC 563, ESO 542-10, MCG -3-4-63, NPM1G -18.0062

Blízke objekty: NGC 537, NGC 538, NGC 540, NGC 541

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.