eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 541

NGC 541
Objekt NGC 541 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 541 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.80'x1.7'
veľkosť: V=12.1m; B=13.0m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h25m44.3s; Dec= -1°22'46"
RedShift (z): 0.018086
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 541: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 541 : PGC 5305, UGC 1004, MCG 0-4-137, CGCG 385-128, Arp 133, DRCG 7-34

Blízke objekty: NGC 539, NGC 540, NGC 542, NGC 543

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.