eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5397

NGC 5397
Objekt NGC 5397 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5397 - galax i stjärnbild Centauri
Typ: E/SB0 - spiralgalax med bar
Vinkeldimensionerna: 1.40'x1.0'
magnitud: V=11.6m; B=12.7m
Ytans ljusstyrka: 11.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h1m10.5s; Dec= -33°56'44"
rödförskjutning (z): 0.013880
Avståndet från solen till NGC 5397: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 58.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5397 : PGC 49908, ESO 384-31, MCG -6-31-13, IRAS 13582-3342

Närliggande objekt: NGC 5395, NGC 5396, NGC 5398, NGC 5399

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.