eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5403

NGC 5403
Objekt NGC 5403 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5403 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBb - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.10'x0.7'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 14.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h59m50.9s; Dec= 38°10'55"
RedShift (z): 0.009160
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5403: na základe množstva červeného posunu (z) - 38.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5403 : PGC 49820, UGC 8919, MCG 6-31-41, CGCG 191-29, IRAS 13577+3825, VV 310, "mini Sombrero"

Blízke objekty: NGC 5401, NGC 5402, NGC 5404, NGC 5405

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.