eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5401

NGC 5401
Objekt NGC 5401 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5401 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.3'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h59m43.5s; Dec= 36°14'17"
RedShift (z): 0.012532
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5401: na základe množstva červeného posunu (z) - 52.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5401 : PGC 49810, UGC 8916, MCG 6-31-40, CGCG 191-28

Blízke objekty: NGC 5399, NGC 5400, NGC 5402, NGC 5403

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.