eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5399

NGC 5399
Objekt NGC 5399 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5399 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.3'
veľkosť: V=13.9m; B=14.7m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h59m31.2s; Dec= 34°46'24"
RedShift (z): 0.012225
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5399: na základe množstva červeného posunu (z) - 51.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5399 : PGC 49799, UGC 8912, MCG 6-31-39, CGCG 191-27, IRAS 13573+3500

Blízke objekty: NGC 5397, NGC 5398, NGC 5400, NGC 5401

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.