eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5398

NGC 5398
Objekt NGC 5398 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5398 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SBdm/P - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 2.80'x1.7'
veľkosť: V=12.2m; B=12.8m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h1m21.7s; Dec= -33°3'47"
RedShift (z): 0.004066
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5398: na základe množstva červeného posunu (z) - 17.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5398 : PGC 49923, ESO 384-32, MCG -5-33-37, UGCA 379, AM 1358-324, IRAS 13584-3249

Blízke objekty: NGC 5396, NGC 5397, NGC 5399, NGC 5400

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.