eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5396

NGC 5396
Objekt NGC 5396 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5396 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: SBab - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.30'x2.8'
veľkosť: V=11.5m; B=12.3m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h56m55.9s; Dec= 29°9'51"
RedShift (z): 0.007959
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5396: na základe množstva červeného posunu (z) - 33.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5396 : PGC 49604, NGC 5375, UGC 8865, MCG 5-33-27, IRAS 13546+2924, KARA 605, CGCG 162-35

Blízke objekty: NGC 5394, NGC 5395, NGC 5397, NGC 5398

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.