eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5401

NGC 5401
Objekt NGC 5401 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5401 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Sa - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.3'
magnitud: V=13.7m; B=14.6m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h59m43.5s; Dec= 36°14'17"
rödförskjutning (z): 0.012532
Avståndet från solen till NGC 5401: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 52.9 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5401 : PGC 49810, UGC 8916, MCG 6-31-40, CGCG 191-28

Närliggande objekt: NGC 5399, NGC 5400, NGC 5402, NGC 5403

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.