eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5402

NGC 5402
Objekt NGC 5402 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5402 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S? -
Vinkeldimensionerna: 1.30'x0.3'
magnitud: V=13.8m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 13h58m16.5s; Dec= 59°48'52"
rödförskjutning (z): 0.010077
Avståndet från solen till NGC 5402: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 42.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5402 : PGC 49712, UGC 8903, MCG 10-20-54, CGCG 295-29, IRAS 13566+6003

Närliggande objekt: NGC 5400, NGC 5401, NGC 5403, NGC 5404

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.