eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5400

NGC 5400
Objekt NGC 5400 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5400 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: E-S0 -
Vinkeldimensionerna: 1.50'x0.9'
magnitud: V=12.9m; B=13.9m
Ytans ljusstyrka: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h0m37.2s; Dec= -2°51'27"
rödförskjutning (z): 0.024807
Avståndet från solen till NGC 5400: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 104.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5400 : PGC 49869, MCG 0-36-8, CGCG 18-20

Närliggande objekt: NGC 5398, NGC 5399, NGC 5401, NGC 5402

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.