eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5429

NGC 5429
Objekt NGC 5429 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5429 - två stjärnor i stjärnbild Virginis
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h3m33.3s; Dec= -6°2'16"

Närliggande objekt: NGC 5427, NGC 5428, NGC 5430, NGC 5431

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.