eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5438

NGC 5438
Objekt NGC 5438 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5438 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.8'
veľkosť: V=13.6m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h3m47.9s; Dec= 9°36'40"
RedShift (z): 0.023166
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5438: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5438 : PGC 50112, NGC 5446, MCG 2-36-29, CGCG 74-75, NPM1G +09.0357

Blízke objekty: NGC 5436, NGC 5437, NGC 5439, NGC 5440

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.