eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5439

NGC 5439
Objekt NGC 5439 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5439 - galax i stjärnbild Canum Venaticorum
Typ: Sbc -
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.4'
magnitud: V=13.9m; B=14.7m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h1m57.5s; Dec= 46°18'41"
rödförskjutning (z): 0.006291
Avståndet från solen till NGC 5439: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 26.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5439 : PGC 49965, UGC 8947, MCG 8-26-2, CGCG 247-3, KARA 609, IRAS 14000+4632

Närliggande objekt: NGC 5437, NGC 5438, NGC 5440, NGC 5441

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.