eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5437

NGC 5437
Objekt NGC 5437 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5437 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.90'x0.4'
magnitud: V=14.3m; B=15.1m
Ytans ljusstyrka: 13.0 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h3m47.3s; Dec= 9°31'25"
rödförskjutning (z): 0.023573
Avståndet från solen till NGC 5437: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 99.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5437 : PGC 50113, IC 4365, MCG 2-36-28, CGCG 74-74

Närliggande objekt: NGC 5435, NGC 5436, NGC 5438, NGC 5439

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.