eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5437

NGC 5437
Voorwerp NGC 5437 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5437 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: Sb - spiraalvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.4'
omvang: V=14.3m; B=15.1m
De helderheid van het oppervlak: 13.0 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h3m47.3s; Dec= 9°31'25"
roodverschuiving (z): 0.023573
De afstand van de zon tot NGC 5437: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 99.6 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5437 : PGC 50113, IC 4365, MCG 2-36-28, CGCG 74-74

Objecten in de buurt: NGC 5435, NGC 5436, NGC 5438, NGC 5439

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.