eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5436

NGC 5436
Objekt NGC 5436 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5436 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.10'x0.4'
magnitud: V=13.8m; B=14.9m
Ytans ljusstyrka: 12.9 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h3m41.1s; Dec= 9°34'26"
rödförskjutning (z): 0.022529
Avståndet från solen till NGC 5436: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 95.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5436 : PGC 50104, UGC 8971, MCG 2-36-25, CGCG 74-71

Närliggande objekt: NGC 5434A, NGC 5435, NGC 5437, NGC 5438

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.