eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5435

NGC 5435
Objekt NGC 5435 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5435 - två stjärnor i stjärnbild Virginis
Typ: *2 -
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h4m0.2s; Dec= -5°55'50"

Närliggande objekt: NGC 5434B, NGC 5434A, NGC 5436, NGC 5437

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.