eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5448

NGC 5448
Objekt NGC 5448 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5448 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: SBa - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.80'x2.0'
veľkosť: V=11.0m; B=11.9m
Jas povrchu: 13.0 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h2m50.4s; Dec= 49°10'21"
RedShift (z): 0.006748
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5448: na základe množstva červeného posunu (z) - 28.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5448 : PGC 50031, UGC 8969, MCG 8-26-3, CGCG 247-4, IRAS 14009+4924

Blízke objekty: NGC 5446, NGC 5447, NGC 5449, NGC 5450

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.