eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5471

NGC 5471
objekt NGC 5471 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5471 - H2-region eller en del av galaksen i stjernebildet Ursae Majoris
Typen: GxyP -
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.60'x0.5'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=14.7m; B=15.5m
Overflate lysstyrke: 13.2 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t4m28.9s; Dec= 54°23'51"
Andre objektnavn NGC 5471 : PGC 165629, MCG 9-23-30, VV 394, part of M 101

Naboobjekter: NGC 5469, NGC 5470, NGC 5472, NGC 5473

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.