eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5471

NGC 5471
Objekt NGC 5471 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5471 - H2-oblasti alebo časti galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: GxyP -
Uhlové rozmery: 0.60'x0.5'
veľkosť: V=14.7m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h4m28.9s; Dec= 54°23'51"
Iné mená objektu NGC 5471 : PGC 165629, MCG 9-23-30, VV 394, part of M 101

Blízke objekty: NGC 5469, NGC 5470, NGC 5472, NGC 5473

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.