eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5472

NGC 5472
Objekt NGC 5472 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5472 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: Sab -
Vinkeldimensionerna: 1.20'x0.3'
magnitud: V=14.0m; B=14.8m
Ytans ljusstyrka: 12.7 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h6m54.9s; Dec= -5°27'36"
rödförskjutning (z): 0.009707
Avståndet från solen till NGC 5472: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 41.0 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5472 : PGC 50345, MCG -1-36-8, IRAS 14042-0513

Närliggande objekt: NGC 5470, NGC 5471, NGC 5473, NGC 5474

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.