eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5501

NGC 5501
Objekt NGC 5501 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5501 - galax i stjärnbild Virginis
Typ: S0-a - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.6'
magnitud: V=13.5m; B=14.4m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h12m20.1s; Dec= 1°16'22"
rödförskjutning (z): 0.025242
Avståndet från solen till NGC 5501: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 106.6 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5501 : PGC 50724, MCG 0-36-27, CGCG 18-78

Närliggande objekt: NGC 5499, NGC 5500, NGC 5502, NGC 5503

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.