eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5502

NGC 5502
Objekt NGC 5502 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5502 - galax i stjärnbild Ursae Majoris
Typ: S - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.1'
magnitud: V=15.3m; B=16.1m
Ytans ljusstyrka: 11.3 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h9m33.9s; Dec= 60°24'36"
rödförskjutning (z): 0.029456
Avståndet från solen till NGC 5502: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 124.4 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5502 : PGC 50508, NGC 5503, MCG 10-20-77, NPM1G +60.0140

Närliggande objekt: NGC 5500, NGC 5501, NGC 5503, NGC 5504

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.