eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5502

NGC 5502
Objekt NGC 5502 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5502 - galaxie v súhvezdí Veľká medvedica
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.1'
veľkosť: V=15.3m; B=16.1m
Jas povrchu: 11.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h9m33.9s; Dec= 60°24'36"
RedShift (z): 0.029456
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5502: na základe množstva červeného posunu (z) - 124.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5502 : PGC 50508, NGC 5503, MCG 10-20-77, NPM1G +60.0140

Blízke objekty: NGC 5500, NGC 5501, NGC 5503, NGC 5504

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.