eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5504

NGC 5504
Objekt NGC 5504 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5504 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.30'x1.1'
veľkosť: V=13.0m; B=13.8m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h12m15.7s; Dec= 15°50'29"
RedShift (z): 0.017505
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5504: na základe množstva červeného posunu (z) - 73.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5504 : PGC 50718, NGC 5504A, UGC 9085, MCG 3-36-81, CGCG 103-114, KUG 1409+160

Blízke objekty: NGC 5502, NGC 5503, NGC 5504C, NGC 5504A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.