eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5514

NGC 5514
Objekt NGC 5514 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5514 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.40'x0.8'
veľkosť: V=13.3m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h13m38.7s; Dec= 7°39'36"
RedShift (z): 0.023500
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5514: na základe množstva červeného posunu (z) - 99.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5514 : PGC 50809, UGC 9102, MCG 1-36-23, CGCG 46-66, IRAS 14111+0753, VV 70, KCPG 420A

Blízke objekty: NGC 5512, NGC 5513, NGC 5514A, NGC 5515

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.