eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5514A

NGC 5514A
Objekt NGC 5514A sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5514A - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.5m; B=15.5m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h13m39.4s; Dec= 7°39'28"
RedShift (z): 0.025074
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5514A: na základe množstva červeného posunu (z) - 105.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5514A : PGC 93124, UGC 9102, MCG 1-36-23, CGCG 46-66, VV 70, KCPG 420B

Blízke objekty: NGC 5513, NGC 5514, NGC 5515, NGC 5516

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.