eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5532B

NGC 5532B
Objekt NGC 5532B ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5532B - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 0.30'x0.2'
magnitud: V=14.8m; B=15.8m
Ytans ljusstyrka: 11.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h16m53.5s; Dec= 10°47'55"
rödförskjutning (z): 0.022988
Avståndet från solen till NGC 5532B: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 97.1 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5532B : PGC 214240

Närliggande objekt: NGC 5532A, NGC 5532, NGC 5533, NGC 5534

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.