eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5532

NGC 5532
Objekt NGC 5532 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5532 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: S0 - linsformig galax
Vinkeldimensionerna: 1.60'x1.6'
magnitud: V=11.9m; B=12.9m
Ytans ljusstyrka: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h16m52.9s; Dec= 10°48'27"
rödförskjutning (z): 0.024704
Avståndet från solen till NGC 5532: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 104.3 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5532 : PGC 51006, NGC 5532A, UGC 9137, MCG 2-36-62, CGCG 74-156, 3C 296

Närliggande objekt: NGC 5531, NGC 5532A, NGC 5532B, NGC 5533

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.