eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5532

NGC 5532
objekt NGC 5532 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5532 - galakse i stjernebildet Bootis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 1.60'x1.6'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=11.9m; B=12.9m
Overflate lysstyrke: 12.8 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t16m52.9s; Dec= 10°48'27"
Rødforskyvning (z): 0.024704
Avstand fra solen til NGC 5532: basert på redshiftverdien (z) - 104.3 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5532 : PGC 51006, NGC 5532A, UGC 9137, MCG 2-36-62, CGCG 74-156, 3C 296

Naboobjekter: NGC 5531, NGC 5532A, NGC 5532B, NGC 5533

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.