eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5531

NGC 5531
objekt NGC 5531 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5531 - galakse i stjernebildet Bootis
Typen: S0 - linseformet galakse
Tilsynelatende dimensjoner (vinkelmål): 0.90'x0.9'
Tilsynelatende størrelsesklasse: V=13.5m; B=14.5m
Overflate lysstyrke: 13.1 mag/arcmin2
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t16m43.2s; Dec= 10°53'8"
Rødforskyvning (z): 0.025905
Avstand fra solen til NGC 5531: basert på redshiftverdien (z) - 109.4 Mpc;
Andre objektnavn NGC 5531 : PGC 50999, MCG 2-36-61, CGCG 74-155

Naboobjekter: NGC 5529, NGC 5530, NGC 5532A, NGC 5532

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.