eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5531

NGC 5531
Voorwerp NGC 5531 bevindt zich precies in het midden van de afbeelding.

NGC 5531 - sterrenstelsel in het sterrenbeeld Bootis
Type: S0 - lensvormig sterrenstelsel
De hoekige afmetingen: 0.90'x0.9'
omvang: V=13.5m; B=14.5m
De helderheid van het oppervlak: 13.1 mag/arcmin2
Coördinaten voor tijdperk J2000: Ra= 14h16m43.2s; Dec= 10°53'8"
roodverschuiving (z): 0.025905
De afstand van de zon tot NGC 5531: gebaseerd op de hoeveelheid roodverschuiving (z) - 109.4 Mpc;
Andere namen van het object NGC 5531 : PGC 50999, MCG 2-36-61, CGCG 74-155

Objecten in de buurt: NGC 5529, NGC 5530, NGC 5532A, NGC 5532

De volledige catalogus NGC / IC


In deze versie van de NGC-catalogus gebruikt door NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. In geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.