eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5531

NGC 5531
Obiekt NGC 5531 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5531 - galaktyka w konstelacji Wolarz
Тип: S0 - galaktyka soczewkowa
Wymiary kątowe: 0.90'x0.9'
Wielkość gwiazd: V=13.5m; B=14.5m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h16m43.2s; Dec= 10°53'8"
Redshift (z): 0.025905
Odległość od Słońca do NGC 5531: w oparciu o wartość redshift (z) - 109.4 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5531 : PGC 50999, MCG 2-36-61, CGCG 74-155

Sąsiadujące obiekty: NGC 5529, NGC 5530, NGC 5532A, NGC 5532

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.