eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5546

NGC 5546
Objekt NGC 5546 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5546 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: E2 - elliptisk galax
Vinkeldimensionerna: 1.30'x1.1'
magnitud: V=12.3m; B=13.3m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h18m9.1s; Dec= 7°33'50"
rödförskjutning (z): 0.024430
Avståndet från solen till NGC 5546: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 103.2 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5546 : PGC 51084, UGC 9148, MCG 1-36-35, CGCG 46-89

Närliggande objekt: NGC 5544, NGC 5545, NGC 5547, NGC 5548

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.