eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5564

NGC 5564
Obiekt NGC 5564 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5564 - galaktyka w konstelacji Panna
Тип: S - galaktyka spiralna
Wymiary kątowe: 0.70'x0.5'
Wielkość gwiazd: V=14.4m; B=15.2m
Jasność powierzchni: 13.1 mag/arcmin2
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h19m15s; Dec= 7°1'16"
Redshift (z): 0.025151
Odległość od Słońca do NGC 5564: w oparciu o wartość redshift (z) - 106.2 Mpc;
Inne nazwy obiektów NGC 5564 : PGC 51160, NGC 5554, CGCG 47-6

Sąsiadujące obiekty: NGC 5562, NGC 5563, NGC 5565, NGC 5566

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.