eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5592

NGC 5592
Objekt NGC 5592 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5592 - galaxie v súhvezdí Hydra
Typ: SBbc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 1.50'x0.8'
veľkosť: V=12.8m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h23m54.9s; Dec= -28°41'18"
RedShift (z): 0.014383
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5592: na základe množstva červeného posunu (z) - 60.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5592 : PGC 51428, ESO 446-58, MCG -5-34-11, AM 1421-282, IRAS 14210-2827

Blízke objekty: NGC 5591-2, NGC 5591-1, NGC 5593, NGC 5594

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.