eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5617

NGC 5617
Obiekt NGC 5617 znajduje się dokładnie w środku obrazu.

NGC 5617 - rozproszony gromad gwiazd w konstelacji Centaur
Тип: I3m -
Wymiary kątowe: 10.00'
Wielkość gwiazd: V=6.3m;
Współrzędne dla epoki J2000: Ra= 14h29m44s; Dec= -60°42'39"
Inne nazwy obiektów NGC 5617 : OCL 919, ESO 134-SC4

Sąsiadujące obiekty: NGC 5615, NGC 5616, NGC 5618, NGC 5619

Pełny katalog NGC / IC


Ta wersja katalogu NGC korzysta z migawek NASA, ngcicproject.org i innych źródeł. Zdjęcia w miejscach ich pierwotnej lokalizacji są wymienione jako wolne od ograniczeń licencji. W przypadku nieporozumień proszę, aby autorzy napisali do mnie: zdjęcia zostaną usunięte.