eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5621

NGC 5621
Objekt NGC 5621 je umístěn přesně ve středu obrazu.

NGC 5621 - tři hvězdy v souhvězdí Bootis
Typ: *3 -
Souřadnice epochy J2000: Ra= 14h27m50s; Dec= 8°14'32"

Nedaleko objekty: NGC 5619C, NGC 5620, NGC 5622, NGC 5623

Plný katalog NGC / IC


Ve formátu NGC-katalogus bylo použito NASA-afbeeldingen, ngcicproject.org en andere bronnen. De afbeeldingen op de plaatsen van hun oorspronkelijke plaatsing worden als vrij van licentierestricties aangeduid. V geval van twijfel, gelieve de auteurs: laat het me weten en ze zullen worden verwijderd.