eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5669

NGC 5669
Objekt NGC 5669 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5669 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: SBc - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 4.00'x2.8'
veľkosť: V=11.3m; B=12.0m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h32m44s; Dec= 9°53'32"
RedShift (z): 0.004574
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5669: na základe množstva červeného posunu (z) - 19.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5669 : PGC 51973, UGC 9353, MCG 2-37-21, CGCG 75-64, KUG 1430+101, IRAS 14302+1006

Blízke objekty: NGC 5667, NGC 5668, NGC 5670, NGC 5671

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.