eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5672

NGC 5672
Objekt NGC 5672 ligger precis i mitten av bilden.

NGC 5672 - galax i stjärnbild Bootis
Typ: Sb - spiralgalax
Vinkeldimensionerna: 0.80'x0.5'
magnitud: V=13.5m; B=14.1m
Ytans ljusstyrka: 12.6 mag/arcmin2
Koordinater för epok J2000: Ra= 14h32m38.5s; Dec= 31°40'13"
rödförskjutning (z): 0.011785
Avståndet från solen till NGC 5672: baserat på mängden rödförskjutning (z) - 49.8 Mpc;
Övriga namn på objektet NGC 5672 : PGC 51964, IC 1030, UGC 9354, MCG 5-34-68, CGCG 163-77, IRAS 14305+3153

Närliggande objekt: NGC 5670, NGC 5671, NGC 5673, NGC 5674

Hela Katalog NGC / IC


I den här versionen av NGC-katalogen som används av NASA-bilder, ngcicproject.org och andra källor. Bilderna på platserna för deras ursprungliga placering hänvisas till som fria från licensbegränsningar. Om du är osäker, vänligen författarna: Låt mig veta och de kommer att tas bort.